Vil du bli frivillig i Spelet 2022?

Lenke til påmelding for frivillige: https://form.arkon.no/?id=6972&key=ydD9My.

Lenke til påmelding til Hæren: https://form.arkon.no/?id=6975&key=34p6R3

Du kan lese mer på siden om å bli frivillig i Spelet.