Dagens fjæs

I år ønsker vi stor bredde i Dagens fjæs, så oppdraget vil gå på rundgang fra nemnd til nemnd hver dag i spelperioden. Bilde fra ett av Dagens fjæs i 2015.

I år blir det også en egen spalte som heter Dagens fjæs på spelet.no. Til denne spalten vil vi gjerne hver dag ha

  • et bilde av en frivillig på vakt
  • kort tekst med navn og noen ord om personen (alder, hvorfor er du frivillig i Spelet osv) og om oppdraget som utføres

Ta en titt på tidligere Dagens fjæs for å se eksempler på hva som skrives 🙂

Bilde og tekst vil bli lagt ut her på spelet.no, og sendes til spelredaksjonen ved [email protected]

For at vi skal få til stor bredde i presentasjonen av arbeidet som utføre vil vi gjerne at dette oppdraget videreleveres fra nemnd til nemnd hver dag i spelperioden. Det er undernemndsleder som har ansvaret for at dette utføres, men oppdraget kan delegeres innad i nemnda etter eget ønske.

DagNemnd
18. julForeldre gårdsbarn og Spelkontor
19. julKostymenemnd og Spelredaksjon
20. julTrivelighetsnemnd og Nemnd for amatør-/ studentmusikere
21. julNemnd for amatører, dansere og statister
22. julNemnd for hester
23. julNemnd for hår og sminke og Pyntenemnd
24. julNemnd for hærmenn
25. julNemnd for kontroll og plassanviser
26. julNemnd for olsokverter og Produsentassistent
27. julNemnd for sangere
28. juliNemnd for stemneplass og scene
29. juliNemnd for utstyr og rekvisita
30. juliPressenemnd

Ved spørsmål – ta kontakt med Spelnemnda!