Nemnd for hår og sminke

Nemndsleder: Marian Lyngsaunet

E-post: [email protected]
Telefon: 915 20 548

Nemnd for hår og sminke skal gjennomføre “kunstnerisk møte” for avklaring av behov vedrørende hår og sminke. De skal også gjøre nødvendige innkjøp av materiell etter budsjett og i samarbeid med engasjert sminkør og forberede og tilrettelegge sminkerom og sminkeplasser i forkant av prøvestart med sminke.

I tillegg er en hovedoppgave å sørge for at alle aktører er ferdige til fastsatte tider på prøver med kost og mask og til forestillingene.

Har du spørsmål, eller noe du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med nemndsleder eller Spelkontoret.