SpelnemdaVi hører mye snakk om Spelnemnda, spesielt under Olsok, men også når det ikke er Olsok. Hvem er egentlig denne Spelnemnda?

Først tar vi en prat med Petter Bjartnes, leder i Spelnemnda.

Hvilket forhold har du til Spelet og frivillighet i forbindelse med Spelet og Olsok?
«Jeg har vært med rundt Spelet i 50 år og har vært alt fra parkeringsvakt, korgutt, hærmann, ansvar for stemneplass og scene, og for 2 år siden ble jeg spelnemndsleder».

Hvorfor bruker du tid på å være frivillig på Stiklestad?
«Det å være frivillig på Stiklestad er som å være bitt av en basille. Man føler at man er et ledd i en stor lenke med kjetting. Alle ledd er viktig for at kjettingen skal være sterk og holde sammen.
Frivillighetsarbeidet rundt Olsok og Spelet om Heilag Olav er en 60 år lang tradisjon, og det er fantastisk godt gjort. Frivillighet er blitt en merkevare for Verdal og Nord-Trøndelag og har vært nødvendig fra dag en».

Hva gjør Spelnemnda?
«Spelnemnda har månedlige møter, men mot og under spelperioden møtes vi oftere. Spelnemnda skal lede cirka 800 frivillige, så vi jobber med å skaffe mannskap og samarbeider med administrasjonen i SNK (Stiklestad Nasjonale Kultursenter).
Etter Spelet kjøres det en evaluering. Alle undernemndsledere samler og lager rapporter som blir gjennomgått. Er det noe bra blir dette tatt vare på, og er det noen merknader prøver vi å ta det til etterretning.
Andre typiske saker som Spelnemnda er med og vurderer er blant annet å finne instruktør, prioritere investeringer av bygg, vurdere om det skal være dagforestilling eller nattforestilling, med mer».

Kan de som sitter i spelnemnda heve fete lønninger?
«Lønna er kaffe og lemse. Alle som sitter i Spelnemda er frivillig. Det er ingen møtegodtgjørelse for å sitte i Spelnemnda. Dette er en forutsetning for å være med i Spelnemnda».

Er det kamp om å få sitte i Spelnemda?
«Det er ikke vanskelig å få folk til å være med i Spelnemnda. Det er attraktivt å være med her. Man får være med på noe oppbyggende. Hovedmålet er å få til et Spel som har riktig bemanning og som blir bedre og bedre for hvert år».

Hva er kriteriet for å få være med i Spelnemnda? Må man ha vært frivillig i mange år?
«Man trenger ikke å ha vært frivillig på Stiklestad for å bli tatt inn i Spelnemnda, men de fleste har gått gradene på ulike vis gjennom frivillig arbeid for Spelet.
Man må gjøre en god og aktiv jobb som frivillig. Engasjement, hardt arbeid og positiv innstilling er stikkordene.
Det er flinke folk som er med i Spelnemda, og vi har det artig og trivelig sammen. Samarbeidet med administrasjonen i SNK fungerer også godt. Dette er nødt til å fungere for å få til Spelet. Det er som en stor bedrift som skal fungere. De som er ansatt ved SNK og de som stiller opp som frivillige for Spelet, skal jobbe sammen og ha respekt for hverandres funksjoner».

Tidligere var det tillatt for alle å se på øvingene for Spelet. Mange verdalinger har barndomsminner om helgeutflukter til amfiet på Stiklestad med termos og brødskive i sekken. Hvorfor er det ikke tillatt nå?
«Dette er noe som kan diskuteres og det har også vært oppe til diskusjon tidligere. Her må vi bruke vett og forstand slik at det ikke blir for lukket. Man må ha forståelse for at de som jobber med Spelet skal ha gode arbeidsforhold slik at de får konsentrert seg og gjøre jobben de er satt til. I tillegg er det med en del hester i Spelet, som har stor fart når de kommer løpende, så vi må tenke på sikkerhet til både aktører og publikum.
Plusset med at alle fikk inn var at barnefamilier og tilreisende kunne gå inn og se på øvingene, og på denne måten få en nærhet til Spelet. Man får Steksta inn med morsmelka så og si. Dette har mye å si i forhold til rekruttering av både frivillige og skuespillere».

Apropos rekruttering av skuespillere – vi har også tatt oss en prat med Hege Kristin Eriksen, som sitter i Spelnemnda som representant for Verdal Teaterlag og amatørskuespillerne.

Petter Bjartnes mener kombinasjonen av profesjonelle skuespillere og amatører i Spelet kan være årsak til at vi har fått så mange gode skuespillere fra Verdal slik som Paul Ottar Haga, Anitra Eriksen, Hildegunn Eggen, Ingunn Beate Øyen, Line Hallem, Lavrans Haga, Hanne Skille Reitan, Tore Granås, Runa Hestad Jenssen, Marte Hallem… Hva tenker du om dette?
«Det tror jeg han har rett i. Det er 65 amatørskuespillere på Spelscenen i regi av Verdal Teaterlag i år. Jeg er ikke fra Verdal selv, men har et inntrykk av at når man vokser opp i Verdal så er drømmen å en gang få være med i Spelet og danse i leikaringen.
Det er så mange miljø for teater i Verdal. Vi har Verdal Teaterlag, Leirådal, Tindved familieteater, Scene midt, Innspæll, og så er det en gjeng som kommer hjem og spiller teater i hagasvingen hvert år. Enda er det flere. Det spirer og gror og man kan bli inspirert».

Hvilken bakgrunn har du som frivillig på Stiklestad?
«I år er det mitt 16. år som frivillig på Stiklestad. Jeg har vært 8 eller 9 år på scenen der jeg først var med som en av gårdsfolka og i leikaringen. Jeg spilte også Hallgjerd et par år. Jeg vært med i Spelnemnda i 8 år».

Hvilken rolle har du i Spelnemnda?
«Jeg representerer Verdal Teaterlag i Spelnemda. Vi skal være med å rekruttere amatørskuespillere til Spelet. Verdal Teaterlag og Hærmannsforbundet kom inn i tillegg til de leder og nestleder som er valgt av kommunen, prosten, produksjonsleder og de fire nemndslederne som er valgt av SNK. Verdal Teaterlag og leder i Hærmannsforbundet har møterett men ikke talerett i Spelnemda, men synspunktene våre blir likevel hørt og tatt til følge.
Det å sitte i Spelnemnda er interessant og lærerikt arbeid. Man blir kjent med hele apparatet omkring Spelet, ikke bare historien på scenen. Når man er på baksiden ser man at det er et stort apparat som må være på plass og fungere for at arrangementet skal bli vellykket».

Hvorfor bruker du tid på å være frivillig på Stiklestad?
«Jeg bare må ha det!!! Det er vanskelig å sette ord på hvorfor, men når man først har vært med ett år må man gjøre det igjen. Når man først kjenner at man må på Stiklestad er det like greit å være med som frivillig. Det som skjer her blir litt mitt. I tillegg treffer jeg folk som jeg ikke treffer resten av året. Det blir et trivelig samlingspunkt».

Spelredaksjonen takker Spelnemnda for praten og erkjenner at vi i allefall er litt klokere på Spelnemnda sitt arbeid.

Spelet4

For Spelet.no
Hanne Marie Olsen Skatland