23. juli 2015

Spelredaksjonen

Spelredaksjonen

Spelredaksjonen Spelet 2015.

Spelredaksjonen består av frivillige fra pressenemnda, nemnd for hærmenn og spelkontoret. På bildet: bak, fra venstre Kjell Løvik, Håkon Trønnes, Frank Viggo Ingvaldsen og David Telatin. Foran Sunniva E. Aksnes, Inger Lise Woll og Hanne Marie Olsen Skatland. Ikke tilstede på bildet: Kristoffer Nicolaysen.

Spelredaksjonen er nytt av året 2015. Spelredaksjonen skal arbeide for å promotere og formidle de frivilliges arbeid, spre gode historer, og løfte fram gleden ved å være frivillig på Stiklestad under Spelet om Heilag Olav og Olsokdagene. I tillegg kommuniserer vi relevant informasjon gjennom våre kanaler. Har du spørsmål, noe du ønsker vi skal skrive om eller ta bilder av er du velkommen til å ta kontakt med en av oss!

For spelet.no ansvarlig redaktør Sunniva E. Aksnes