Takk for i år!

Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere frivillige som står på for at Spelet om Heilag Olav og Olsokdagene på Stiklestad gjennomføres på en flott måte. Dere viser en stor vilje til å håndtere alle mulige situasjoner og utfordringer som kan oppstå underveis, og det er uvurderlig! Dere er rett og slett verdens beste frivillighetsapparat!

Nå er det tid for oss alle til å ta en liten pust i bakken, men nedtellingen til neste år har allerede startet. Vi tar derfor imot alle tilbakemeldinger på ting som kan bli enda bedre til neste år. Dette kan dere enten sende direkte til oss, eller formidle via undernemndsleder.

Med vennlig hilsen

Spelnemnda