Skip to main content

Olsok

Olsok

GUDRUN Heilagt, heilagt er det blodet,det som synet gjev åt blinde.Heilag, heilag er den mannenhan som gjev oss slikt eit minne. I ei verd som vegvill er,kneler eg for himmelkongen, –han som i den største trongener oss traust og trufast nær. KOR, alleMakter gode, makter gode,dei kan vende alt det vondetil det gode, til det […]

Etter slaget

Etter slaget

SKALDENKongen stupte på Stiklestad men landet gjorde han fritt.Sola glar bak Hærmanns-snas,og (men) landet er mitt og ditt.Soga seier så stilleher har det store hendt.Her er det evige altarljoseti Norden tent. Alle: Kongen stupte på Stiklestadmen landet gjorde han fritt.Sola glar bak Hærmanns-snas,og (men) landet er mitt og ditt.Soga seier så stilleher har det store […]

Tormodstev 3 / «Den siste gletten»

Tormodstev 3 / «Den siste gletten»

SKALDENDen siste gletten av det siste gladSvar: Det siste gladbyd kveld og kvile for dei stev eg kvad.Svar: Dei stev eg kvadAlle: Om dag og dåd er runnen ut for meg,er vegen som vi går uendeleg. Til Kongen Du føddest for å møte Gud og mann.Svar: for Gud og mannOg fann du rette vegen, stort […]

Takkesong

Takkesong

GUDRUN Damer: Fader vår, du som styrersol og måne og stjernerog dei kvikjend som yrerkvar ein stad. Gje meg kraft til å beraalle bører du gjev meg.Gje meg kraft til å veragod og glad. Lær meg å leva,lær meg å levai evig takkekvad. ALLEHerre hald oss i handakvar i verda vi villar,at vi sælt skal […]

(Store) Solleiken

(Store) Solleiken

GUDRUNKvinner: Kven er den kvinna som trør på trammenMenn: Kven er den kvinna som trør på trammenKvinner: like ved Lidskjalv, Svidurs stol?Menn: Ved Svidurs stol, ved Svidurs seteAlle: Stod ho i svala, lyfte ho arman’,sjøen og lufta lyste og skein. Kor, alle:Gjerd er det, Gjerd er det, Gymes dotter!Venaste veikja i verda vide! GUDRUNMunn og […]

Håsteinvisa

Håsteinvisa

FROSTEHar du høyrt om han Håstein,han som maula opp myra,han som gnaskra på gråsteinder han for?Han åt molda som makkenhan åt bjørka på bakken,han åt veden til vinterensom ein bjor.Rop: Han et deg òg du, var degveslemor. Han sleit tallen av stuven,fløytte myse av flinten,berget knasa’n med knuen.Veit du det?Veit du, krafta av grjotetgjorde føtene […]

Pastorale

Pastorale

GUDRUNVargen ylerover dæld og dikje.Han vil ha meg,men han får meg ikkje!Eg ser hjuringensom gjæter smalen.Eg ser sigrarenpå siste valen.Blomen nigjeropp i alle lier.Helsar kongen vår Svar: Helsar Kongen vårKongen vår Svar: Kongen vårfor alle tider! Alle: Blomen nigjeropp i alle lier.Helsar kongen vårfor alle tider!

Store Grottesong

Store Grottesong

SKALDENI vintrar ni nedunder jordasom systrer vi leika saman og vaks.Som møyar vi møykte menn og mugar.Fluks vi flytte berg over fly.Svar: Berg over fly, Berg over flyHei og hå, Berg over fly Vi velta steinar til vettegardarså jordinnvollane skalv av redsle.Vi slengde slagget vi sleit or fjellet,og mata malmar til menns gaman.Svar: Manna gaman, […]

Hærmannssong

Hærmannssong

KORKan du bragder med brokatak, og kan du bruka eit spjot.Då er du kar for eit karaverk, som ikkje er kongen imot.Landet dyn under lovden og åsane syng omkring.Glade ride Noregs menn til Hildarting. Stridsmann er eg og strid eg er, eg strid for land og viv.Lydrike folk kan vi aldri bli, då kvesser vi […]

Tormodstev 2

Tormodstev 2

SKALDENEg var ung og agelaus fole,Eg for over fjell og finne.Og jenta eg heldt av, gjordesttil kvidekvad om ei kvinne. Eg leika for lenge med lôgen.Den eine eg skulle ha femna,slokna som glo utan nøre.Og no vil ho naudleg meg nemna. Så lærde meg livet omsider.Det er seinkomen visdom di verre:Du skal vinna ei einaste […]